ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กรมทหารราบที่ ๒๕ ค่ายวิภาวดีรังสิต ต. มะขามเตี้ย อ. เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ประชาสัมพันธ์/ กิจกรรม กรมทหารราบที่ ๒๕
ร.๒๕ ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องคล้ายวันสถานปนา กรมทหารราบที่ ๒๕ ครบรอบปีที่ ๓๑
ในวันศุกร์ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ เป็นต้นไป พิธีสงฆ์เวลา ๑๐๐๐ น.
ณ บก.ร.๒๕ ค่ายวิภาวดีรังสิต ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
ขอเชิญกำลังพล และครอบครัว เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน คลิ๊ก.....เพื่อดูลำดับพิธีสงฆ์

 

 

 

วันมาฆบูชา เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์
อันเป็นการประกาศคำสอนหลักทางพระพุทธศาสนา ๓ ประการ คือ
๑. สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง การไม่ทำความชั่วทั้งปวง
๒.กุสะลัสสูปะสัมปะทา การทำกุศลทุกอย่างให้พร้อมบริบูรณ์
๓.สะจิตตะปริโยทปะนัง การทำจิตของตอนให้ผ่องแผ้ว
พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา จะบำเพ็ญบุญบารมี เป็นต้นว่า
การบริจาคทาน การรักษาศีล การบำเพ็ญจิตภาวนา เพิ่มเติม click
กำลังพล และครอบครัว ร.๒๕ อย่าลืมสร้างกุศลบุญให้กับตัวเองด้วยละครับ...

ในหลวงพระราชทานแนวทางแก้ปัญหา ๓ จชต.คือ เข้าใจ เข้าถึง และ พัฒนา รวมถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รายละเอียด เชิญ click

 

 

 

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ